SECRETARIA

ASCEN FUENTES BALASTEGUI

ALTRES PROFESSIONALS

Perits judicials per a l'assessorament i l'emissió d'informes judicials o extrajudicials, a partir dels coneixements científics i tècnics segons el vessant a tractar: perícies caligràfiques, valoracions, mèdiques i estètiques, auditories, etc...